เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

งานสร้างเครื่อง Extruder เครื่องออกยางใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์