งาน Machine Boring

คำค้นหา :
รายละเอียดสินค้า :

 

เอส.ที.ซี อุตสาหกรรมโลหะ บจก. งานบริการ งานโลหะบริการ งานจัดจ้างทำชิ้นส่วนโลหะตามแบบ และรับซ่อมเครื่องจักรกลหนักส่วนงานสนับสนุนงานผลิต, เครื่องจักรงานโลหะ, เครื่องปั๊มโลหะ 

รับซ่อมเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนประกอบ รับทำงานเชื่อมพอกผิวแข็งโลหะพิเศษ ทำงานพ่นพอกผิวโลหะ ให้คำปรึกษางานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงเครื่องจักรกล รับสร้างเครื่องจักรกลตามแบบ รับออกแบบเครื่องจักรกล บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่