งาน Machine Boring

คำค้นหา :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อ : งาน Machine Boring
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
งาน Machine Boring

เอส.ที.ซี อุตสาหกรรมโลหะ บจก. 
งานบริการ งานโลหะบริการ งานจัดจ้างทำชิ้นส่วนโลหะตามแบบ และรับซ่อมเครื่องจักรกลหนัก 
ส่วนงานสนับสนุนงานผลิต, เครื่องจักรงานโลหะ, เครื่องปั๊มโลหะ รับซ่อมเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนประกอบ รับทำงานเชื่อมพอกผิวแข็งโลหะพิเศษ ทำงานพ่นพอกผิวโลหะ 
ให้คำปรึกษางานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงเครื่องจักรกล รับสร้างเครื่องจักรกล ตามแบบ รับออกแบบ
เครื่องจักรกล บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่

เอส.ที.ซี อุตสาหกรรมโลหะ บจก. 
งานบริการ งานโลหะบริการ งานจัดจ้างทำชิ้นส่วนโลหะตามแบบ และรับซ่อมเครื่องจักรกลหนัก 
ส่วนงานสนับสนุนงานผลิต, เครื่องจักรงานโลหะ, เครื่องปั๊มโลหะ รับซ่อมเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนประกอบ รับทำงานเชื่อมพอกผิวแข็งโลหะพิเศษ ทำงานพ่นพอกผิวโลหะ 
ให้คำปรึกษางานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงเครื่องจักรกล รับสร้างเครื่องจักรกล ตามแบบ รับออกแบบ
เครื่องจักรกล บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่