เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.
ประเภทธุรกิจ : รับซ่อมเครื่องจักรกล
(Repairing the machine)
สินค้าหลัก : รับซ่อมเครื่องจักรกล ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
(Machinery repair and machine manufacturing)
ที่อยู่ : 104/21 หมู่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร :
แฟกซ์ : +662 174 6410
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด

เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.
  
  รับซ่อมเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานปรับปรุงเครื่องจักรกล รับสร้างเครื่องจักรกลตามแบบ รับออกแบบเครื่องจักรกล

บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
    บริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล รวมถึงการจัดหาวัสดุ
เพื่อทำชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล และการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ก่อนการ
นำไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรกล
ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้รับความพอใจในการให้บริการ
จากกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมซีเมนต์,อุตสาหกรรมโลหะ, 
อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมอาหาร
    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อนเนื่อง และพัฒนาด้านเครื่องมือ
เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการให้บริการเชิงวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ประเภทงานบริการ/งานจ้างทำ
     * รับซ่อมเครื่องจักรกล
     * รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
     * รับทำงานเชื่อมประกอบ
     * รับงานเชื่อพอกแข็งโลหะพิเศษ
     * ทำงานพ่นพอกผิวแข็งโลหะพิเศษ
     * ให้คำปรึกษางานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงเครื่องจักรกล

ติดต่อเรา
เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.
* ข้อมูลที่ต้องกรอก  

กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อผู้ใช้ในการติดต่อ
  • อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์เพื่อทางบริษัทจะได้ติดต่อกลับ
  • ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการติดต่อ